Hier wat exercitiereglementen van voor en na de 2e WO.